• Type:
 • Genre:
 • Duration:
 • Average Rating:

Filmen Maratonmarschen 2019 / Fotrally – Dokumentären!

Spela
Dela
Filmen Maratonmarschen 2019 / Fotrally – Dokumentären!
Premiärdag: Söndagen den 31 maj 2020
Tid: 20:00 (utan svensk text)
Tid: 21:00 (med svensk text)
Tid: 22:00 (With English sub)
The English version find it here >
Med Svensk text hittar du här>

Varmt välkommen till en ytterligare dokumentär av:

Thomas Gjutarenäfve, Håkan KlingénDokumentären handlar om den årliga Maratonmarschen som även kallad för Fotrally där flera hundratals deltagare årligen besöker från hela världen..Om Maratonmarschen:

2009 satt Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg ute på Ekerö och pratade om boken ”Maratonmarschen” av Stephen King.
I boken blev alla utom den som stod längst på fötterna, skjutna! Vi beslutade oss för att göra en Svensk tävling med alla ingredienser utom skjutandet, det resulterade i den Svenska Maratonmarschen som vi kallade ”Fotrally”.
Första åren gick tävlingen från Sjöhistoriska Museet (rätt över Kaknästornet), vid Djurgården. Gångtävlingen sträckades rakt ner från Stockholm till Kalmar… ingen lyckades komma till Kalmar!
Under senare år har sträckningen istället gått runt Mälaren, där ett varv är 36 mil och tar 72 h, varvet runt.
Vi går i 5 km/h, inte mer och inte mindre! Kontrollstationer med vätska och ombyte sker var 6:e timme!
Fotrally bytte namn år 2018, till ”Maratonmarschen”
Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg gick första året 9 h och 45 min, innan en av oss gav upp! Nu går vinnaren långt mer än vad som många skulle betrakta som normalt.
Producent, Klippning och Reporter: Thomas Gjutarenäfve
Foto: Håkan Klingén och Thomas Gjutarenäfve
Filmen visas via Youtubelänken nedan eller via TV100 på Facebook.
Välj själv vad som passar Er bäst.
LIVESTUDION STÄLLER VI IN PGA CORONAN. Men kanske kan vi köra filmen igen under sommaren, med riktig livestudio. Mer om livestudions möjligheter kommer under sommaren!
 • Maratonmarschen 2019

  • Maratonmarschen
  • 2020-05-31
  • 59 min
  2009 satt Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg ute på Ekerö och pratade om boken "Maratonmarschen" av Stephen King. I boken blev alla utom den som stod längst på fötterna, skjutna! Vi beslutade oss för att göra en Svensk tävling med alla ingredienser utom skjutandet, det resulterade i den Svenska Maratonmarschen som vi kallade "Fotrally". Första åren gick tävlingen från Sjöhistoriska Museet (rätt över Kaknästornet), vid Djurgården. Gångtävlingen sträckades rakt ner från Stockholm till Kalmar... ingen lyckades komma till Kalmar! Under senare år har sträckningen istället gått runt Mälaren, där ett varv är 36 mil och tar 72 h, varvet runt. Vi går i 5 km/h, inte mer och inte mindre! Kontrollstationer med vätska och ombyte sker var 6:e timme! Fotrally bytte namn år 2018, till "Maratonmarschen" Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg gick första året 9 h och 45 min, innan en av oss gav upp! Nu går vinnaren långt mer än vad som många skulle betrakta som normalt. Producent, Klippning och Reporter: Thomas Gjutarenäfve Foto: Håkan Klingén och Thomas Gjutarenäfve
 • The long walk 2019 - Fotrally / Marathonmarschen English subtitle

  • Maratonmarschen
  • 2020-05-31
  • 59 min
  (English subtitle ) The documentary is about the annual "The long walk", also called Fotrally, where hundreds of participants annually visit from all over the world. About The Long Walk: In 2009, Thomas Gjutarenäfve and Pontus Kylberg sat out on Ekerö and talked about the book "The Marathon" by Stephen King. In the book, everyone except the one standing at the feet was shot! We decided to do a Swedish competition with all the ingredients except the shooting, which resulted in the Swedish Marathon march we called "Fotrally". The first years the competition was run by the Maritime History Museum (right over the Kaknästornet), at Djurgården. The pedestrian competition stretched straight down from Stockholm to Kalmar… no one managed to get to Kalmar! In recent years, the route has instead gone around Mälaren, where one lap is 36 km and takes 72 h, the lap around. We go 5 km / h, no more and no less! Checking stations with fluid and change takes place every 6 hours! Fotrally changed its name in 2018, to the "Marathon March" Thomas Gjutarenäfve and Pontus Kylberg went the first year 9 hours and 45 minutes before one of us gave up! Now the winner goes far beyond what many would consider normal. Producer, Cutting and Reporter: Thomas Gjutarenäfve Photo: Håkan Klingén and Thomas Gjutarenäfve The film is shown via the YouTube link below or via TV100 on Facebook. Choose what suits you best. LIFE STUDY WE SET UP PGA CORONAN. But maybe we can run the movie again in the summer, with a real live studio. More about live studio opportunities coming in the summer!
 • Maratonmarschen 2019 med Svensk text

  • Maratonmarschen
  • 2020-05-31
  • 59 min
  [Svensk text] Dokumentären handlar om den årliga Maratonmarschen som även kallad för Fotrally där flera hundratals deltagare årligen besöker från hela världen..Om Maratonmarschen: 2009 satt Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg ute på Ekerö och pratade om boken ”Maratonmarschen” av Stephen King. I boken blev alla utom den som stod längst på fötterna, skjutna! Vi beslutade oss för att göra en Svensk tävling med alla ingredienser utom skjutandet, det resulterade i den Svenska Maratonmarschen som vi kallade ”Fotrally”. Första åren gick tävlingen från Sjöhistoriska Museet (rätt över Kaknästornet), vid Djurgården. Gångtävlingen sträckades rakt ner från Stockholm till Kalmar… ingen lyckades komma till Kalmar! Under senare år har sträckningen istället gått runt Mälaren, där ett varv är 36 mil och tar 72 h, varvet runt. Vi går i 5 km/h, inte mer och inte mindre! Kontrollstationer med vätska och ombyte sker var 6:e timme! Fotrally bytte namn år 2018, till ”Maratonmarschen” Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg gick första året 9 h och 45 min, innan en av oss gav upp! Nu går vinnaren långt mer än vad som många skulle betrakta som normalt. Producent, Klippning och Reporter: Thomas Gjutarenäfve Foto: Håkan Klingén och Thomas Gjutarenäfve Filmen visas via Youtubelänken nedan eller via TV100 på Facebook.
Inga kommenarer om Filmen Maratonmarschen 2019 / Fotrally – Dokumentären!
Lämna första Recensionen

Reviews for Filmen Maratonmarschen 2019 / Fotrally – Dokumentären!

There are currently no reviews for Filmen Maratonmarschen 2019 / Fotrally – Dokumentären!
Scroll to top