• Type:
 • Genre:
 • Duration:
 • Average Rating:

Medborgarkontoret ” Maktfullkomlighetens resa – TIERP”

Spela
Dela

”Maktfullkomlighetens resa” del 2 – ” TIERP”
I Tierp kommunen har det nya styret med kommunstyrelsen ordförande Sara Sjödal & kommundirektören Randi Graungaard i spetsen – Valt att avbryta flertal olika avtal med olika näringsidkare. Oftast uteblir skälen till de brutna avtalen, förutom svepande argument utan sakinnehåll.

Det som enligt kommunallagen föreskriver att ”Kommunens styrande” är solidariskt ansvariga, oavsett partifärg verkar inte gälla i Tierp kommun. Samt att styrande i kommunen negligerar de enskilda kommuninvånares och näringsidkares rättigheter – ATT bli informerade om påverkande handlingar när skattemedel används mot sina kommuninvånare.

Utan i Tierp kommunhus föregås det  närmast ett systematiskt kontraproduktivt politiskt skifte, i nivå med prestige och karriärer – misstänkta lagbrott & lögner – för att tysta medarbetare genom efterforskningar i de kontakter som tas med media.

Agerande i kommunen tystar det fria ordet, och riskerar urholka Tierpinvånarnas inflytande av transparens speciellt när dokument saknas eller försvinner i kommunhuset arkiv.

Kommunens invånare riskerar samtidigt få höjda kostnader med dålig ekonomisk hantering som i längden riskerar höja kostnader bland annat i väganläggningar, underhåll, domstol och advokatkostnader som i slutändan skall betalas av skattebetalarna  i Tierp.  För att kommunens tjänstemän eller politiker inte kan kommunallagen.

Avsaknad av insikt i näringslivet kan resultera i stora kostnader för Tierps kommun för lång tid framöver men även politiskt.
Det ledande styret har inte heller hållit sina vallöften när Sara Sjödal från Centerpartiet  centraliserar istället för att hålla landsbygden levande. Styret väljer att lägga ned verksamheten i kommunens ytterkanter, eller tar beslut som belastar kommunens budget för lång tid framöver.

Vi på  ”Medborgarkontoret” ser ett systematiskt problem som finns bland kommuner i Sverige. Där avtal inte verkar värda något. Att tjänstemän eller högst ansvariga politiker kan bryta lagen utan repressalier för sina handlingar. Granskningen sker mycket dels inom ramen av kommunallagen.

Följ med oss, i ett ytterligare avsnitt ” Maktfullkomlighetens resa” del 2 – Tierp.

Se även del 1 här>

Om Medborgarkontoret:

Vi granskar på uppdrag av er medborgare, som med förfrågningar och önskningar kan delge oss uppdrag att undersöka. Allt från makthavare inom samhälle och näringsliv granskas. Men även undersöka från ett perspektiv från näringslivets synvinkel som ständigt är bevakade kommer prioriterats.
Det betyder inte att vi kommer undersöka hur försäkringskassan hanterar sitt uppdrag eller arbetsförmedlingen som sjukhus och myndigheter.  Övrigt kommer vi undersöka samhällsfenomen som är i nuet och se hur de agerar, påverkar och på vems uppdrag.

Är det något du vill att vi ska undersöka?  Maila till oss på info@tv100.se

 • Medborgarkontoret - del 1

  • Medborgarkontoret
  • 2019-05-15
  • 28
  Medborgarkontoret - del 1 Företagares dispyt med kommunen om upphandling, och avtalsbrott om överenskommelse om förlikning. Vi följer två företagare från Musikevenemang Södertörn HB som kämpar i motvind i flera instanser. Men envist kämpar kvar som medborgare i den tron om rättsväsendet förskaffenhet. Avtal har brytits? Bemyndingande fanns eller fanns inte? Följ med och se vårt första avsnitt på Medborgarkontoret.
 • Granskning av programmet Konflikt "Kinas magiska vapen"

  • Medborgarkontoret
  • 2019-10-07
  • 12.29
  Vi undersöker programmet  Konflikt (Sveriges radio) som har producerat ett avsnitt "Kinas magiska vapen" om deras motiv och relevans att peka ut en enskild person från partiet Kristdemokraterna. Vår granskning börjar efter att medborgare har hört av sig till Medborgarkontoret och frågat sig efter relevansen att peka ut en enskild medborgare? Och hur denna person kan ha varit delaktig i påverkan från en organisation kallat Enhetsfronten.Och under vår undersökning så framkommer det uppgifter att flera personer har haft samröre med Enhetsfronten och  även att avsnittet "Kinas magiska vapen" i programmet  Konflikt närmast är ett plagiat från Financial Times.
 • Maktfullkomlighetens resa -del 2 "TIERP"

  • Medborgarkontoret
  • 2020-04-09
  • 46min
  "Maktfullkomlighetens resa" genom Sverige  avsnitt 2: TIERP. Vi ser ett systematiskt problem som finns bland kommuner, med avtal som inte är värda något eller att tjänstemän och högst ansvariga politiker kan bryta lagen utan repressalier för sina handlingar. Detta inom ramen av kommunallagen.I Tierp har ett nytt styre valt att avbryta flertal olika avtal med olika näringsidkare. Oftast uteblir skälen till brutna avtal. Det som enligt kommunallagen föreskriver att "Kommunens styrande" är solidariskt ansvariga oavsett partifärg verkar inte gälla i Tierp, samt att man negligerar enskilda kommuninvånares och näringsidkares rättigheter att bli informerade om påverkande handlingar och att skattemedel inte används mot sina invånare.Utan i Tierp föregås det ett närmast systematiskt skifte på nivå av prestige och karriärer, med lagbrott & lögner för att tysta medarbetare eller göra efterforskningar i kontakter som tas med media.  Agerande i kommunen tystar det fria ordet, och riskerar urholka Tierpinvånarnas inflytande av transparens speciellt när dokument saknas eller försvinner i kommunhuset arkiv.Kommunens invånare riskerar samtidigt få höjda kostnader med dåligt skötta avtal som i längden riskerar höga kostnader i väganläggningar, underhåll, domstol och advokatkostnader som i slutändan skall betalas av skattebetalarna.Avsaknad av insikt i näringslivet kan resultera stora kostnader för Tierps kommun för lång tid framöver.
 • Medborgarkontoret

  • Medborgarkontoret
  • 2020-01-10
  • 1min
  Kommande avsnitt den 10 Januari skjuts upp, nya graverande uppgifter har framkommit!
Inga kommenarer om Medborgarkontoret ” Maktfullkomlighetens resa – TIERP”
Lämna första Recensionen

Reviews for Medborgarkontoret ” Maktfullkomlighetens resa – TIERP”

There are currently no reviews for Medborgarkontoret ” Maktfullkomlighetens resa – TIERP”
Scroll to top